?איפה אני רואה את הפרטים של הבית חב"ד

 בדף כל הבתי חב"ד מתחת לשם אם יש דרגה  בית חב"ד  ומעלה יש ללחוץ השם ולאחר מכן תראה את הפרטים בדף הפרופיל